Skip to content

VILASSAR DE DALT CONTRA EL CÀNCER  compleix amb els nivells de seguretat exigits pel Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Les dades que es recullin  en els formularis quedaran  incloses en el seu  portal web  i  quedaran automàticament recollides al nostre  fitxer  de dades personals. Els arxius de VDDCC   es troben convenientment registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

VDDCC tracta la informació de forma confidencial,  d’acord i exclusiva amb les finalitats que s’indiquen a les clàusules que acompanyen, si és el cas,  els formularis.

VDDCC  cancel·larà i esborrarà, si calgués,  les dades que resultin inexactes, incompletes o ja no siguin necessàries ni  pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb allò previst a la legislació en matèria de protecció de dades, i en especial, la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre.

Podran  exercitar-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a VDDCC , C/ Guillem Agulló i Salvador, nº 2 , 08339  de Vilassar de Dalt,  indicant la referència “LOPD” o a l’adreça de correu electrònic info@vilassardedaltcontraelcancer.cat , incloent una fotocòpia del document d’identificació.

D’altra banda, cal informar igualment que les seves dades poden ser cedides a Autoritats Públiques, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals i fiscals que correspongui, i a altres entitats públiques i/o privades amb les que VILASSAR DE DALT CONTRA EL CÀNCER mantingui relacions per a la bona execució de les activitats que desenvolupa.

Back To Top