Skip to content

El Melanoma és un tipus de càncer de pell molt agressiu que està associat a episodis de cremades solars acumulats al llarg de la vida i que apareix en els llocs del cos més exposats. Un càncer amb una alta taxa de supervivència tant en homes com en dones (84,4% en homes i 89,6% en dones a Catalunya).

Segons dades de l’Institut Català d’Oncologia, més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien prevenir evitant una exposició excessiva al sol i les cremades cutànies. De fet, l’exposició excessiva al sol és el factor de risc més important d’aquest tipus de càncer de pell, especialment durant la infantesa i l’adolescència.

A Catalunya, segons xifres del Pla director d’oncologia i registres poblacionals de càncer de Girona, Lleida i Tarragona, 1.058 persones van ser diagnosticades de melanoma i 7.881 a Espanya, segons xifres de la SEOM.

Mesures de prevenció

Limitar l’exposició als raigs ultraviolats (UV)

Fer servir protecció solar (crema solar amb factor de protecció +50; roba de cotó, barret, ulleres de sol i fotoprotector labial).

Evitar les càmeres de bronzejat i els llums artificials ultraviolats

Protegir els nadons i els infants del sol, doncs la seva pell és més sensible que la dels adults

Vigilar les pigues anormals (amb la regla ABCDE – asimetria, vora, color, diàmetre i evolució-).

Evitar tenir un sistema immunitari dèbil.

L’ABCDE del Melanoma

A

ASSIMETRIA:
les dues meitats de la piga no encaixen.

B

BANDES:
les bandes són irregulars o desiguals.

C

COLOR:
es presenten múltiples taques que canvien (negres, marrons, vermelles, bronzellades, blaves o roses.

D

DIÀMETRE:
mesura més de 6mm.

E

EVOLUCIÓ:
canvis en l’aspecte i els símptomes, com sagnat, supuració o picor.

Back To Top